“Κατασκευάζω όλων των ειδών τα πράγματα από παιδί. Εμπνέομαι από τα πάντα, τον κινηματογράφο, τη φύση, τα video games κά. Χρησιμοποιώ κυρίως μέταλλο: ασήμι, μπρούτζο, χαλκό, αρζάντο. ”

“I have been making all kinds of stuff since I was a child. I get inspired by everything, cinema, nature, video games etc. I mostly use metal: silver, bronze, copper, arzanto. “

Showing all 7 results

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close